Oelegem – Vrieselhof

Het domein Vrieselhof heeft een grote biologische waarde, zowel qua planten als dieren. In het sterbos achter het kasteel staan oude eiken en beuken. Hierin broeden veel vogels o.a. vele holenbroeders zoals de groene specht, de grote bonte specht, de kleine bonte specht en de zwarte specht komen er voor. Ook de middelste bonte specht is er reeds waargenomen. Maar ook allerlei andere vogels, insecten en zoogdieren leven er. De bunkers op het domein zijn vrijgemaakt, en speciale toegangen voor vleermuizen zijn voorzien. De meeste plaatsen op het domein zijn toegankelijk voor wandelaars. Een uitzondering vormt het deel aan de overzijde van het Groot Schijn, het Goor met het blauwgrasland, omdat dit te kwetsbaar is.

Het Groot Schijn is een zeer gezonde rivier waarin onder meer de beekprik en het bermpje leven. Tussen de Heidebeek en het Groot Schijn staan enkele oude bosgedeelten. 

Op het domein, niet ver van het kasteel, is een bezoekerscentrum opgericht waar men informatie kan bekomen en waar educatieve activiteiten georganiseerd worden.

Er werd gepoogd via een natuurinrichtingsproject de natuurwaarde nog te verhogen. Dit project probeert o.a. het behoud en de uitbreiding van het aanwezige blauwgrasrelict te bevorderen en het verbeteren van de standplaatsfactoren voor het geel schorpioenmos dat hierin nog voorkomt. Bovendien worden ook de andere aanwezige natuurwaarden van Europees belang (o.a. elzenbroekbossen en vleermuispopulaties) en de verbetering van de natuurrecreatieve maatregelen niet uit het oog verloren. Dreven zijn vernieuwd, er is een vlonderpad aangelegd,

In de buurt vind je nog het Fort van Oelegem o.a. bekend voor zijn vleermuispopulatie. Ook kan je nog wandelen aan het Antitankgracht.

Deze kaart kan helpen om er de weg naartoe te vinden.