Deurne – Park Groot Schijn

Park Groot Schijn in Deurne

Park Groot Schijn is de naam gekozen door de parkgebruikers en omwonenden voor dit gebied ten oosten van het Rivierenhof,  in Deurne gelegen. Hiermee wordt van het lappendeken van 83 ha, gelegen tussen  Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg een park gevormd met één gezicht.

Toch blijft het een park met vele ‘kamers’ die in overleg met clubs en verenigingen wordt ingevuld om er samen gebruik van te maken.

De Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek lopen door het gebied en hebben een belangrijke ecologische functie die nog verder ontwikkeld wordt: het is een nieuw park in volle groei!

De wandeling in Park Groot Schijn laat je kennis maken met de uitvoering van het Masterplan Park Groot Schijn (RUP Ruggeveld – Botelaer  – Silsburg) in het district Deurne. De werken van de tweede fase zijn gestart. In dit Masterplan is er ook ruimte voor de natuur langs de oevers van het Groot Schijn en de Koude Beek, die ingericht worden als natuurlijk overstromingsgebied. Deurne en Merksem werden in een recent verleden vaak getroffen door overstromingen. Eén van de oplossingen hiervoor is “ruimte voor water” te voorzien. Ervoor zorgen dat de rivier buiten haar oevers kan treden, dat bepaalde gebieden kunnen overstromen en het overtollige water even kan bijgehouden worden. Ook het speelbos en het zuidelijk gedeelte van het Rivierenhof behoren tot dit natuurlijk overstromingsgebied. Onderzoek van de bodem brengt ons in het geologisch verleden van onze streek en onze provincie.

Deze kaart kan helpen om er de weg naartoe te vinden.