Borgerhout – Te Boelaerpark

Een van de groene oases in het district Borgerhout, op de grens van Deurne is nog het Boelaarpark: een echt  wandel- en speelparadijs. Het is 16 ha groot. Het heeft een sympathieke naam die het meteen omschrijft: “boe” komt van beuk en “laar” is een open plek in het bos …

Het was een van de vele ‘hoven van plaisantie’ rond de binnenstad Antwerpen die rijke stadbewoners bezaten als ‘speelhof’ om zich daar te gaan verluchten.

In 1385 vind je op deze plaats een  hoeve met “duyfhys”  “t Goet Te Boelaer”.

In 1912 wordt het eigendom van de gemeente Borgerhout.

In 1979 wordt het door de wereldoorlogen vernielde kasteel afgebroken.

Het enige historisch gebouw is  het “Cogelspaviljoen”.

Je vindt er vele oude bomen zoals majestueuze ceders, beuken, eiken en een tulpenboom.

Oude bosplanten doen het daar ook goed  zoals bosanemoon,  salomonszegel, speenkruid en stinzenplanten zoals bostulp en  boshyacint.

Er werden ook meer dan 30 soorten broedvogels geïnventariseerd!

Je kan er boomkruipers, tjiftjaf,  buizerd, zanglijsters groene en grote bonte spechten, kauwen, allerlei soorten mezen, bosuil, kauwen, eksters en kraaien en nog vele andere soorten observeren.

Deze kaart kan helpen om er de weg naartoe te vinden.

Te Boelaerpark ligt buiten bereik van VELO-Antwerpen.

Openbaar vervoer

trams 4,9, bussen 19,20, 31.