Borsbeek – Fort 3

Dit fort is het derde van de 8 forten van de Brialmont fortengordel rond Antwerpen. België moest in de 19de eeuw zelf instaan voor zijn verdediging en er was dreiging van het zuiden onder Napoleon III. In de tweede helft van de 19e eeuw, meer bepaald in 1860 werd met de bouw van het eerste fort gestart, dit van Borsbeek. Het was een enorme onderneming. Tijdens de bouw van dit fort was het ontwerp al voorbijgestreefd door een nieuw soort kanon, dat verder reikte en efficiënter was.

De vorm is een pentagoon met een brede gracht omwald, met een caponnière en twee halve caponnières en een binnenfort met een droge gracht. Dit binnenfort ligt in ’t verlengde van de startbaan van het vliegveld van Deurne.
Enkele jaren geleden moesten hiervoor vele bomen gekapt en de overige getopt worden. De aanblik na deze uitvoering was ontstellend. Verschillende bomen zijn door deze ingreep gesneuveld, maar de natuur herstelt zich snel. De aangerichte schade is voor buitenstaanders nog nauwelijks te zien. Gemeente Borsbeek heeft paden afgebakend en het geheel stevent af op een echt park.

De niveauverschillen en de waterpartijen geven bij een wandeling een aangename gevarieerde indruk. De vele soorten bomen hebben in de loop der jaren een plaatsje gevonden: eik, populier, wilg, ruwe berk, robinia, zoete kers, esdoorn, es, els e.a. Er is een grote verscheidenheid aan planten, te veel om allemaal op te noemen.

Helaas, de Japanse duizendknoop heeft ook hier al zijn plaats opgeëist.

De gracht rondom de caponnière wordt doorspoeld door de Koude Beek, het is een rustplaats voor verschillende soorten eenden. Vergeten wij ook niet dat dit fort tussen de maanden november en maart een assortiment van verschillende vleermuissoorten herbergt. Deze diertjes vragen een constante vochtige omgeving, wat men in deze oude kazematten kan vinden.

Een wandeling door fort 3 geeft een combinatie van Belgische geschiedenis en een stukje natuur, wat zeker de moeite waard is.

Deze kaart kan helpen om er de weg naartoe te vinden.

Openbaar Vervoer

Bus 20, 140 & 141 op de de Robianostraat, aan het kerkhof van Borsbeek.