Mortsel – Fort 4

Fort 4 in Mortsel staat nog steeds in voor “verdediging”: vroeger als militair bolwerk, vandaag als natuurgebied.

Fort 4 is gelegen in het hart van Mortsel. Het is een groene oase van zo’n 24 ha binnen een druk bebouwd woongebied, gelegen aan de drukke verbindingsweg R11, aldaar beter gekend als de Krijgsbaan. Samen met de 6 andere overblijvende forten, vormen ze een belangrijk groen lint voor onze fauna en flora.

Een beetje geschiedenis:

Fort 4 Mortsel is een van de acht Brialmontforten, forten die in 1860-1864 opgetrokken werden uit baksteen en zandsteen. Zoals oorspronkelijk bedoeld, is het hoofdfrontgebouw grotendeels onzichtbaar. Terwijl de andere forten al in de jaren 1970 verkocht werden aan de gemeenten bleef Fort 4 tot 2000 eigendom van Defensie. Het werd gebruikt voor de artillerieschool. Het fort werd gerestaureerd door het Ministerie van Defensie, maar ook nu gebeuren er nog heel wat restauratiewerken. Het fort wordt beschermd als monument.

In 2000 werd de stad Mortsel eigenaar van het gebied.

Het fortdomein is vandaag erkend als parkgebied.

De gidsenwerking heeft er een bezoekerscentrum en kan zowel met een geschiedkundige als met een natuurgids worden bezocht.

Natuur in het fort:

Dit fort ligt buiten de Natura 2000-richtlijnen, maar er is wel een bosbeheerplan opgemaakt.

De natte gracht biedt onderdak en verpozing aan diverse watervogels zoals de aalscholver, de fuut, het waterhoentje, de meerkoet, de Canada gans. Er zit ook wel wat vis in het water.

Het Fort is een belangrijke rustplaats voor vleermuizen.

Om te weten of welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd.

Daarnaast komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten dan ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 71784.

Deze kaart kan helpen om er de weg naartoe te vinden.

Fort 4 is buiten bereik van VELO-Antwerpen.

Openbaar vervoer

Bus 51,52,53 op de Dieseghemlei ter hoogt van de spoorlijn.

Tram 15 en bus 90, 140, 141 op het Stadsplein ter hoogte van station Oude God

Met de trein is station Oude God vlakbij. overdag in de week meestal 2 treinen per uur in elke richting.